Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


تمرین اول)

من از آنالوژی بازیکنان فوتبال و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنم.

در سوشیال مدیا می‌توان «رونالدینیو» بود: «شاعر فوتبال»

کسی که در هر تیمی باشد، ارزشش پایین نیاید. کسی که محتوایش همیشه فارغ از پلتفرم ارزشمند باشد.

برندها هم می‌توانند فارغ از جریان‌ها و ترندهای تحمیلی شبکه‌های اجتماعی «خودشان» یک ترند ویژه باشند.

برای مثال اکانت «پیانو باربد تبریز» را ببینید.

یک ترند خاص در طراحی Layout صفحه و نحوۀ پست‌گذاری تخصصی‌اش در موسیقی مشاهده می‌کنید.

آن‌قدر در طراحی ظرافت و زیبایی به خرج داده‌است که همیشه وقتی بخواهم برای دیگران از طراحی صفحۀ اینستاگرام مثال بزنم، این اکانت را مثال می‌زنم: رونالدینیوی شبکه‌های اجتماعی.

 

تمرین دوم)

رابطۀ من با مدیرم

رابطۀ من با هویت خودم

در مورد اول دوست دارم استقلال من به عنوان مدیر محتوا حفظ شود.

در مورد دوم دوست دارم تعریفی که از هویت دارم مستقل از محل جغرافیایی زندگی با من باشد.

در مورد اول دوست دارم همه‌چیز در همه مراحل کاری شفاف باشد.

در مورد دوم دوست دارم برای زندگی در چارچوب هویت برنامه‌های شفاف داشته‌باشم (مثلا تئاتر به زبان ترکی ببینم، موسیقی آذربایجانی گوش کنم و…)

در مورد اول دوست دارم فضای رابطه‌مان فراتر از صمیمت با پرده‌ای از مقام و جایگاه و مسئولیت جدا شده‌باشد و آن پرده هرگز دریده نشود.

در مورد دوم دوست دارم رابطه‌ام با هویت و باوری که از هویت خودم دارم، همواره یک حریم غیرقابل دسترسی برای دیگران باشد و کسی برایم هویت تعیین نکند.