Menu
نویسنده مطلب : سید محسن امامی

مطلب مورد بحث:

تجربه‌ی مرز توانمندی‌ها (میهالی چیک سنت میهالی)


قدرت اوج لذت و احساس پیروزی را زمانی حس کردم که خواهرزاده ام (دنا بانو که سه سال و نیم شه!) بعد از این که یک پازل ۹تکه ای را باهم درست کردیم، با صدای بلند فریاد زد:

“ما موفق شدیم!”

خیلی برام عجیب بود چون تموم وجودش سرشار از حضور موفقیت بود.