- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سمانه فرهمند

مطلب مورد بحث:

نحوه برخورد و رفتار با افراد درونگرا


احساس میکنم در من ویژگی هر دو گروه به یک نسبت وجود داره. ممکنه از نظر دیگران آدم اجتماعی و زود جوش و … بنظر بیام  اما گاهی هم ممکنه همون افراد و شرایطی که تووش راحت بودم برام خفه کننده شده و دنبال راه فرار بگردم  تا از اون جوّ سریعا دور شم. گاهی ممکنه راحت به یه ارتباطی توو فضای واقعی پاسخ بدم ، اما خیلی وقتا به قول خودتون اگر در فیس بوک و اینستاگرام و … درخواست های متعدد دوستی بیاد ماهها بی جواب بمونه و دست آخر هم همش رد شه… من هردو هستم شاید درونگرای برونی یا برونگرای درونی !!

یه چیز دیگه هم اینکه با درونگراها مهربان بودن یه بخش عمده ش به خود اون فرد درونگرا مربوطه، با عنوان بحث اینطوری احساس میشه که فرد برونگرا راحت تره و فرد درونگرا حساس تر. اما این همین آدم برونگرا هم در مقابل درونگراها داره از رفتارای اون برداشت های مختلف میکنه و واسه تحلیل رفتاراش انرژی صرف میکنه!  در نتیجه باید تعامل باهمدیگه رو خوب یاد بگیریم نه اینکه با برچسب من درونگرام پس بقیه باید حواسشون باشه به حریم من وارد نشن، یا من برونگرام پس همه باید با من راحت باشن از بقیه انتظاراتی داشته باشیم…

باهم خوب باشیم