Menu
نویسنده مطلب : جلیل جعفری شاندیز

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام

وقت همگی بخیر

از تلاش گروه متمم و همراهان این گروه به سهم خود سپاسگزارم.

مدیران موفق با واگویه کردن داشته هایشان به پرسنل خود، عملاً پرسنل خود را رشد می دهند و دانش پرسنل افزایش پیدا می کند.

حال برای اینکه همچنان نسبت به پرسنل خود داشته های بیشتری داشته باشند لازم می دانند که اطلاعات، دانش و … خود را بروزرسانی مداوم نمایند.