Menu
نویسنده مطلب : مجید محمودی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


به نظرم حتی اینکه وقتی یک آیه از قرآن رو میخونیم هم بتونیم کاربردها و مصداقهاش رو در زندگی روزانه مون پیدا کنیم به استعداد استقرا مربوط میشه.

ضمنا قبلا هم در این کامنت راجع به شباهت اسلام و مک دونالد از نظر خودم نوشته بودم.