Menu
نویسنده مطلب : سعیدی م

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


خیلی مفید بود .

مثل یک تلنگر بود من اقدام های زیادی در زمینه های کاری دارم و یه پراکندگی که در عین موفقیت باعث خستگی گاه به گاه میشه فهمیدم که این اقدام ها در کنار هم مثل یک گلیم چهل تیکه هست شاید از دور زیباست اما برای اهل فن خیلی درهم برهم هست باید یه نقشه برای این گلیم باشه که حس رضایت ایجاد کنه نه اینکه بگم خوب که چی ؟

حالا که فکر میکنم مبینم خیلی از اقدام های من مثل یه آدم بی سر هستند.ممنون از توضیحات خوبتون که گاهی در لحظه حس من یافتم ارشمیدس رو زنده میکنه.