Menu
نویسنده مطلب : اشکان عاشوری

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


یک سوال و آنهم اینکه آیا کل استعداد تحلیلی به این موارد خلاصه میشود؟آیا مدل اوکانر کامل است و آنقدر کامل هست که هیچ شک و شبهه ای در آن نباشد؟ یا شاید کسی زحمت زیر سوال بردن این مدل را به خود نداده است؟ حال اینکه بعد از گذشت سالهای سال بشر اکنون در حال زیر سوال بردن نظریه نسبیت است.

حتما توجه کردید که تعداد سوالها زیاد شد و از یک سوال فراتر رفت اما همیشه قبل از اینکه به سوال و یا کنشی جواب دهم به این سوال ها فکر میکنم.میدانم که مدل اوکانر مدل خوبی بوده که این همه سال هنوز پاپرجاست اما هیچ چیز قطعیت ندارد.
اینکه دوستان با پاسخ دادن به سوال های بیان شده در متن پی ببرند که استعداد تحلیلی دارند یا ندارند به نظرم کمی بی انصافی و شاید اهمال کاری باشد. درستی مطالب که شکی نیست اما این استعداد یابی است و با پرسیدن چند سوال آنهم به صورت سطحی بیانگر وجود یا عدم استعداد نیست.
چند نفر تمرین بالا را انجام دادند و اصلا انجام دادند که خودم هم اینکار را کردم حال پاسخ این تمرین را چه کسی باید بدهد و اینکه آیا قرار دادن ۶ کلمه بالا در کمتر از ۲۰ ثانیه به شکل زیر و شکلهای احتمالی دیگر به چه معناست.پوزش اگر برایتان آموزنده نبود.
—————————–

چراغ

مبل                                        نور

کوسن                                    خواندن

کف اتاق