Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تعریف سوگیری چیست؟ انواع سوگیری کدام است؟


سوگیری در تحقیقات مثال های بسیار زیادی دارد اما به عنوان یک مثال معمولا در تحقیقات بالینی که قرار است داروی جدیدی رو نمایی شوند و به مرحله ی کار آزمایی بالینی برسد، اگر فردی که مسیول طرح است از آمار شرکت کنندگان خبر داشته باشد، امکان دارد بصورت کاملا تصادفی روی افراد اجرا نکند، مثلا بر روی جوانان بیشتر امتحان کند و باعث می شود در نتایج این تحقیقات سو گیری یا bias بوجود بیاید.