- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


پرادخت مبلغی در ماه به یک خیریه و در ازای آن حا ل خوب داشتن .
تحقیقات نشان داده است بخشیدن و اهدا کردن نه‌تنها برای دریافت‌کننده خوب است، بلکه روی اهداکننده نیز تاثیر بسیار خوبی گذاشته و موجب سلامت روح و جسم او می‌شود. در واقع شرکت کردن در امور خیریه می‌تواند مزایای زیر را دربرداشته باشد:
ـ سلامت‌تان را افزایش دهد
ـ شادتر می‌شوید
ـ روحیه همکاری و روابط اجتماعی را افزایش می‌دهد
ـ بخشش موجب قدردانی می‌شود
-هدیه دادن مسری است