Menu
نویسنده مطلب : ادریس میرویسی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


شاخص‌های موفقیت فردی:

۱- کیفیت و کمیتِ خواب (کیفی و کمی، تاخیری،‌ طولی)

۲- کیفیت روابط دوستانه (کیفی، پیشرو، طولی)

۳- میزان درآمد ماهانه (کمی، تاخیری، طولی و عرضی – مقایسه زیاد دارم در این زمینه، احتمالا بیشتر بنچ‌مارکینگ باشه.)

۴- چگونگی گذراندن اوقات فراغت (کیفی، پیشرو، طولی)

۵- میزان پس‌انداز (کمی، تاخیری، طولی و عرضی)

شاخص‌های مدیریت کتابخانه:

۱- تعداد افرادی که به کتابخانه میان.

۲- میانگین تعداد ساعتی که افراد حضور دارن.

۳- میزان رضایت افراد حاضر. (نیاز به نظرسنجی داره.)

۴- تعداد کتاب‌های امانت داده شده.

۵- تعداد کتاب‌های با تاخیر برگردانده شده یا برگردانده نشده.