Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


تند و سطحی خواندن مانع زنجیره کردن مطالب میشود، به یاد فست فود افتادم که مضرات آن با بدن چه می کند و بعضی کشورها برای مقابله با این مضرات تشویق به آرام خوردن و وقت گذاشتن برای غذا خوردن کردند که در حاشیه آن در کنار خانواده و دوستان نشستن و به حرفها و درد دل آنها گوش کردن و تعمیق روابط بوجود می آید.
من از روش توضیح دادن برای خودم (در مقام یک معلم) برای کندخوانی استفاده میکنم.