Menu
نویسنده مطلب : سارا خسروی

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


تسک / اقدام دوی هر روزه – درحالیکه در ابتدا در خدمت رسیدن به یک هدف دیگری بود – بعد از مدتی به خودِ هدف تبدیل شد. خیلی هم زیر پوستی و ناخودآگاه طوری که فرآیند دگرگون شدنش را متوجه نشدم.

اما الان که فکر می کنم اینها – این دو و بعلاوه ی آن تمرینات بوکسم – در خدمت هدف دیگری باید باشد یعنی من می خواهم که این طور باشد. البته لذت هم می برم و همان هم می تواند یک هدف باشد اما انتخاب می کنم که این ها در خدمتِ رسیدن به هدف دیگری باشند.

اول آنکه دویدن را  از جنس هدف دیگر نمی دانم و به آن یک تسک / اینیشیتیو آلترناتیو هم اضافه کرده ام – تمرینات با کیسه ی بوکسم و مراقبه هم و چند تسک و اینیشیتیو دیگر هم – برای پی گیری هدفِ مراقبت از سلامت ذهنم برای منتال هلث با شاخص کیفی مایندفول بودنم با توجه به اینکه نکته که مدتی شده است از داروهای  ضد اضطراب استفاده می کنم.