Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

بلوم - نظریه پرداز روانشناسی آموزش و یادگیری


من بعد از خوندن این درس و البته درس های قبلی مدام به این فکر کردم که «یادگیریِ یادگیری» چقدر مهمه و متاسفانه من و خیلی های دیگه به دلیل ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور دیر به این امر مهم پی بردیم.

شخصا اگه وارد متمم نمی‌شدم بعید می‌دونم بهش بها می‌دادم و برام موضوعیت پیدا می‌کرد.

اهمیت سوال پرسیدن در کلاس های بلوم هم برام خیلی جالب بود و  شاید هم کمی بی ربط باشه اما ذهنم رفت سمت درس تکنیک های یادگیری متمم که یکی از تکنیک های مطرح شده این بود که برای فهم بهتر مطلب از درس یک آزمون ۲ تا ۵ سوالی مطرح کنیم و به صورت تشریحی به حداقل ۲ مورد پاسخ بدیم.

نکته ی دیگه این بود که چقدر علوم انسانی در کشور ما مهجور و مظلومه و داوطلب های اندکی داره که اکثرا هم از سر اجبار سر از این شاخه ها در آوردن و بستر چندانی برای کارهای پژوهشی در این حوزه ها فراهم نیست و جدی هم گرفته نمیشه.