Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


قبل از پاسخ به تمرین، این رو بگم که از این تعریف دقیق و تمیز متمم (رفتار بین انفعال و تهاجم)، واقعا لذت بردم. دست‌ مریزاد.

 

رفتار من در این موارد، بیشتر به سمت انفعال بوده و بعد از تجربه‌های ابزار وجود، گاهی تهاجمی شده است. در سال‌های اولیه‌ی کاری، موارد فراوانی بوده که منفعل عمل کردم و درخواست مدیرم رو قبول کردم. بعدها دیدم افراد تازه‌کار در همان شرایط، ابزار مخالفت می‌کردند و هیچ اتفاق بدی نمی‌افتاد و از این انفعال هم سودی نبرده بودم.

 

تجربه‌ی ابزار وجود برای من که ضعف داشتم، هنوز هم بسیار شیرین هست و احساس رضایت مطلوبی ایجاد می‌کنه. می‌بینم در موارد زیادی، بقیه‌‌ی افراد به مخالفت یا نظر من اهمیت میدن و این خودم بودم که خودسانسوری می‌کردم. حتی با ابزار وجود، اعتبار بهتری هم کسب می‌کنم.