Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و وسواس پولی


سالهای زیادی تبعات منفی نداشتن وسواس پولی را تجربه کرده ا م . اگر قرار باشد توصیه ای به دیگران داشته باشم آن توصیه این است : بهترین روش زندگی تعادل است .
۱-آموختن اصول اولیه حسابداری و بکارگیری آن در زندگی روش بسیار مناسبی برای غلبه بر نداشتن وسواس پولی است زیرا وقتی بصورت مستند ، میزان درآمد و مخارج را بررسی کنید ، به میزان اهمیت پول پی خواهید برد.
۲- تصور می کنم فردی که وسواس پولی زیادی دارد باید به سمت آگاهی بیشتر در خصوص فناپذیری انسان و مادیات سوق داده شود.  آگاهی خواه در غالب ادبیات مذهبی و یا غیر مذهبی ، می تواند فرد را آرام کند . انسان باید بداند همه چیز پول نیست . گاهی می شود با ارزان ترین و ساده ترین چیز ها انسان ها را خوشحال کرد. 
مادیات اگر در خدمت انسان قرار بگیرد می تواند رفاه را به ارمغان بیاورد . اگر انسان در خدمت مادیات قرار بگیرد کار بر عکس می شود.
۳- آموزش همزمان مدیریت مالی و علوم انسانی( البته نه به شکلی که در حال حاضر موجود است) می تواند تعادل را برقرار کند.
توصیه می کنم  نوشتار دکتر رنانی در خصوص آموزش کودکان را در این لینک مشاهده بفرمایید.