Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا مرجوی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


یکی از بزرگترین تصمیم های من در مقطع حساس کنونی :) انتخاب بین رضایت خانواده و استقلال بوده است. اجازه بدهید داستانم را برای شما تعریف کنم. چند سال پیش از این با دو نفر از دوستانم شرکتی را تاسیس کردیم مثل بسیاری از دوستانم در اینجا فعالیت های فرهنگی در حوزه پیشگیری بود. روزهای بسیاری طلوع و غروب آفتاب را در شرکتمان می دیدیم بجز جمعه ها روزی ١۶ ساعت کار می کردیم این فرایند شاید یکسال طول کشید. از برقرای ارتباطات، تولید محتواها، برگزاری جلسات و نشست ها، کارگاه های آموزشی، جذب متخصصین و… حاصل این فعالیت ها بود. آجر آجرش را باهم چیدیم و سوز آن را به امید ساز آن تحمل می کردیم و البته آنچنان برایمان جذابیت داشت که نمی فهمیدیم سختی ها و کاستی ها را.

همین شرایط را کمی سبک تر در سال بعد که شرایط برایمان ساده تر شده بود ادامه دادیم. سال سوم هم اگرچه نگرانی های دو سال قبل را نداشتیم اما شرایط بهتر شده بود. دغدغه ها کمتر شده بود اما هنوز بودند. سه سال سخت را همه تجربه کرده بودیم. بدتر از دغدغه های مالی تابوهای اجتماعی و سنگ اندازی ها بود. با این همه ادامه می دادیم. الان بیست نفر بودیم. تقریبا هزینه ها سر به سر شده بود. اما برداشت هایمان مطلوب نبود. نمی توانستیم. حقوق بچه ها و اجاره و بقیه هزینه ها برایمان مهمتر بود.

پیش بینی ما این بود که طبق این روال حداقل دو سال دیگر باید همینطور ادامه می دادیم. در اون جمع سه نفره من متاهل بودم و فرزند داشتم.

بارها برایم شرایط کاری دیگری پیشنهاد می شد همه را بدون شنیدن رد می کردم. اوایل سال چهارم بود که پیشنهادی از یکی از نزدیکانم گرفتم می خواستم رد کنم. اما این بار همسرم خسته بود. دو هفته جهنمی را پشت سر گذاشتم. هم دلبستگی به شرکتمان داشتم. هم رفتنم پایه های کاری که کرده بودیم را به شکل جدی سست می کرد. در نهایت من ماندم بین انتخاب رضایت خانواده و امنیت از یک طرف و استقلال و ساختن در طرف دیگر. انتخاب سختی بود.

در نهایت من رضایت خانواده و امنیت را انتخاب کردم. آن روزها را هیچگاه فراموش نمی کنم. کار جدید را پذیرفتم. روز آخر که وسایلم که عمدتا کتاب بود را فراموش نمی کنم. تصمیم حسرت باری بود تا مدتها نمی توانستم آن احساس نامطلوب را از خودم دور کنم. البته پذیرفته بودم من کار می کنم برای اینکه خانواده ام رفاه را تجربه کنند. امروز ۵ سال از آن تصمیم می گذرد. دیگر تلخی سابق را ندارد اما هنوز دل در گرو شرکتی که آجر آجرش را بنا کردیم دارم. امروز نگرانی ام از آینده خیلی کمتر ایت و خانواده ام شادی و رضایت بیشتری تجربه می کنند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟