Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

استعداد موسیقی و تشخیص صدا (۱)


مبحث جالبی بود. من قدرت تقلید صدای خوبی دارم و خیلی راحت صداهای دیگزان را تقلید می کنم. و زمانی که سرباز بودم صدای فرمانده مان رو پشت تلفن و بی سیم تقلید می کردم و بچه ها رو آذیت می کردم. و همیشه جای سوال بود که چه ویژگی باعث می شه آدم بتونه اینکار رو بکنه. قدرت حنجره است قدرت مغز و مربوط به کدام قسمت بدن و یا ژن هست.