Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

سه ستون اصلی متقاعدسازی


تصور کنید که معلمی دارید که بر حسب اتفاق فامیلتان نیز هست. دیشب در میهمانی خانوادگی از او شنیده اید که می گفت:” برای من اهمیتی ندارد دانش  آموزان درس بخوانند یا نخوانند، کسی که می خواهد درس بخواند خودش می خواند من چرا اعصابم را مصطحلک کنم.” و وقتی یکی از اقوام با او مخالفت کرد و گفت : “در فلان کتاب آموزش مدرس ها آمده است که…. “، معلم بلافاصله حرف او را قطع کرد و گفت:”کتاب ها همش چرت و پرتند. من ده سال پیش کتاب “چه کسی گوزن مرا خورد” را خواندم و فهمیدم که تمام کتاب ها چرت هستند.

همین معلم فردا با لحنی سر شار از احساسات و انگیزش، در یک بحث منطقی به دانش آموزان توصیه می کند که کتاب بخوانید چون سرانه مطالعه ی کشور ما در سال کمتر از نیم ساعت است… .

این حرف چقدر می تواند شمای دانش آموز را متقاعد کند؟

( احتمالا این معلم آمار سرانه مطالعه را در گروه واتساپ خوانده است.)