Menu
نویسنده مطلب : سعید گودرزی

مطلب مورد بحث:

آن‌کس که راه حل مسئله را می‌دانست، عاشق مسئله شده است


ساختار نظام پزشکی ما و همینطور کشورهای زیاد دیگری، در پی حل مشکلات بیماری هایی مانند دیابت چاقی فشار خون سرطان که عموم جامعه با آنها درگیر هستند ، نگاه سیستمی درستی ندارند و رویه غلطی را پیش گرفته اند، در حالیکه پیشگیری باید چالش بزرگتری  در نظر گرفته شود تمرکز و هزینه عمده بر درمان گذاشته شده است .

در نگاه اقتصادی این منطقی که کانال‌ها به سمت درمان سوق داده شود چرا که گردش مالی بیشتری ایجاد میکند و از طرفی کنترل بیشتریربر عموم مردم بیمار می توان داشت اما راه حل این بیماری ها عمدتا از طریق کنترل تغذیه است ، مصرف بیش از حد چربی، قند که پس انقلاب صنعتی در رژیم غذایی بسیار بیشتر از قبل شده ،و عکس العمل بدن در قبال دریافت مقدار بالای قند و چربی باعث بروز چاقی دیابت فشار خون سرطان میشود .پس اینجا شاخه تغذیه در پزشکی باید رشد در جهت پیشگیری تغذیه را پیش می گرفت اما بازهم به سوی درمان سوق پیدا کرد چرا که گردش میلیارد دلاری رژیم های لاغری منفعت بیشتری را تامین می کرد در چند سال اخیر بخاطر بحث گرمایش زمین بر مصرف کمتر محصولات حیوانی تاکید می شود که این خود به اندازه ایی راه حل اصولی را طی میکند اما تماما در اختیار پیشگیری قرار نگرفته است