Menu
نویسنده مطلب : عماد رشیدی فرد

مطلب مورد بحث:

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)


تهیه بلیط هواپیما

معیارها:
هزینه (ریالی و زمانی)
شرکت هواپیمایی
امکانات هواپیما
مبدا حرکت
مدت زمان پرواز
امنیت

من ابتدا از یزد اقدام به تهیه بلیط می کردم ، و سه ساعت قبل از پرواز خودم را فرودگاه می رساندم اما متوجه شدم اگر مبدا حرکت را تهران انتخاب کنم گزینه های بیشتری برای انتخاب زمان و نوع پرواز در اختیار خواهم داشت. در این حالت بین مبدا حرکت و هزینه ها  Trade-off وجود داشت.

همچنین هرچه امکانات پرواز بیشتر باشد نمی توان هزینه را کاهش داد.

اگر پرواز با امنیت بیشتری را در نظر می گرفتم باید به جای پرواز مستقیم دو پرواز از شرکت دیگری را انتخاب می کردم.