Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


با سلام، به نظر من اگر ما شناخت دقیقی از عملکرد ذهن و سیستم عصبی و نحوه شکل گیری هیجانات و احساسات خود داشته باشیم و روشهای پیشگیری از هیجانات مخرب را بشناسیم، هیجانات مخرب در ما شکل نمی گیرند، تا به فکر راهکارهایی برای رهایی از آنها باشیم. خوشبختانه و گوش شیطان کر! (بعنوان مزاح) برای من پیش نمی آید که برای مدت چند روز، احساس کنم که از نظر خلقی، در وضعیت پایین باشم و یا برخی از نشانه‌های فوق را (حتی به شکل خفیف) تجربه کنم. و اگر هم روزی بهر دلیلی پیش بیاید، در ان ال پی برای مدیریت و کنترل آن تکنیکهای بسیار کاربردی وجود دارد که توضیح آنها از حوصله یک کامنت خارج بوده و باید بصورت عملی یاد بگیریم.