Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


وقتی حتی در پیام های تبلیغاتی تلویزیون می گویند :« ره صد ساله را یکشبه طی کن » بدون توجه به عواقب این جملات آموزش می دهند که  راهی وجود دارد که می توان ره صد ساله را یک شبه طی کرد !!! و متاسفانه با تغییر ارزش ها کسی که یک شبه ثروتی را به جیب زده ( و هیچ کس نمی پرسد چطور وارد این ماجرا شده است با چه رانت و پشتوانه ای؟ ) می گویند آدم زرنگی است!!! اگر آدم زرنگی بوده پس چرا محاکمه و اگر خلاف بوده چرا این قدر دیر؟