Menu
نویسنده مطلب : مجتبی وحدتی

مطلب مورد بحث:

رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف


من مدت ها قبل چنین چیزی را برای نوشته بودم و نمی دانستم نامش SOPست برای همین از خواندنش واقعا شگفت زده شدم. اما یک چیز خیلی مهم دوست دارم درباره ی این SOP بگویم. خیلی مهم است افراد تاثیر گذار زندگی ما هم از SOP ما لذت ببرند، یا حداقل کاری انجام دهیم و سیاستی به خرج دهیم که این اتفاق حادث بشود. مرسی از متمم.