Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


در مورد شتابزده بودن در یادگیری نکته ای به نظرم امد . من هر وقت قبل از نقاشی نیم ساعت گلها و گیاهان را آب می دهم و هرس می کنم و بعد از آن شروع به نقاشی می کنم بسیار خلاقانه تر و با احساس نقاشی می کشم .

هر زمان که کتابی بخوانم قبل از شروع به خواندن اول چند دقیقه جلد کتاب را لمس می کنم و نگاه می کنم و حتما در مورد نویسنده بررسی می کنم و زمان زندگی وحس هایش را توجه می کنم و بعد کتاب را شروع به خواندن می کنم بسیار بهتر و عمیقتر متوجه می شوم . گو اینکه آگاهی های شهودی یادگیری فعال می شود .

زمانی که از شتابزدگی و اضطراب پنهان به آرامش برسیم هر یادگیری بهتر انجام می شود .