Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


مثالی که به نظرم به بحث جابجایی بار در سیستم نزدیک بود ، مثالی است که در کتاب از حال بد به حال خوب آقای دیوید برنز خواندم.در بخشی از کتاب اشاره شده بود که خانمی که چندین مرتبه به خاطر درد شدید در ناحیه شکم به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بود ، اما هر بار علائم را چک می کردند متوجه علل این شکم درد نشده بودند حتی بخاطر این مشکل زیر تیغ جراحی هم رفته بود اما درد شکم همچنان ادامه داشت و به صورت دوره ای بعد از مدتی دچار این مشکل میشد.

آقای برنز در ادامه توضیح میداد که وقتی این خانم به او مراجعه کرد به وسیله روش شناخت درمانی متوجه میشود که این خانم در زندگی زناشویی با شوهرش مشکل داشته اما به جهت اینکه نحوه ابراز عقاید و نظراتش را نمیدانست همیشه در برابر اجبار و زور شوهرش از حق خودش کنار می آمده و این اضطراب که ریشه ای حل نشده بود ، خود را به شکلی دیگر و در ناحیه ی دیگری نشان میداده است.