Menu
نویسنده مطلب : علیرضا ابطحی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام
بله دقیقا همین اتفاقها هم برای من افتاده است. اینکه ببینم واقعا این مسیری که طی شده و نتیجه گرفته ام همان چیزی هست که بهش احتیاج داشتم. خیلی از زمانها بعد از فکر کردنهای زیاد به یک نتیجه میرسم. اینکه خودم رو به خودم ثابت کنم. قدرت توانستهای خودم و قدرت باور و درک خوردم را تجربه و حس کنم. این یکی از اصلی ترین دلایلی است که میتوانم برای تمام تلاشها و انرژی گذاشتن ها در ذهن خودم پیدا کنم.