Menu
نویسنده مطلب : محسن رجب پور

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


۱- فروش خانه محل سکونت و ایجاد سپرده مسکن یکم در بانک مسکن و همزمان بروز جهش قیمت مسکن (البته این تصمیم صحیح مربوط به یکی از آشنایان است.)؛ گرفتن این تصمیم در شرایطی که با جهش قیمت روبرو نبودیم درست به نظر می رسید.

۲- انتخاب مسیر جایگزین در برگشت از محل کار به منزل و مواجهه با عملیات عمرانی شهرداری در مسیر انتخاب شده؛ احتمال وقوع چنین مواردی پایین است اما به خاطر وقوع رخ داد پیش بینی ناپذیر (جدول گذاری خیابان)، منجر به ایجاد تأخیر ۲۰ دقیقه ای در رسیدن به منزل گردید.

۳- عدم استفاده از طرح های اقساطی فروش خودرو درست قبل جهش قیمت خودرو در سال ۱۳۹۷