Menu
نویسنده مطلب : سید علی شعیبی

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


قسمت اول :رواج دست فروشی وشغلهای کاذب در جامعه

قسمت دوم : نبودن شغل و بیکاری

قسمت سوم :نداشتن فرهنگ نخریدن از دست فروشها برای مردم با توجه به ضربه ای که

به اقتصاد جامعه می زند . برخورد سطحی و غیر سیستمی دولت در مقاطع زمانی با انها .

داشتن در امد بالا برای دست فروشان {با توجه به ساعت کاری و زمتن و سرمایه ای که در کارشان می گذارند دیگر حاضر به کار کردن در جایی دیگر نیستند }

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟