Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

اصول مذاکره | چند توصیه برای مذاکره موفق | چگونه مذاکره کنیم؟


قوانینی که با عنوان قوانین مذاکره در این قسمت ذکر شد، بسیار مفید و کاربردیه. حتی اینکه بعنوان عادت های شخصی در زندگی به وجود بیاد.
و البته نمیشه گفت که همه قوانین همیشه مطلق هستند و ممکنه انسان در برخورد با موقعیت هایی، رفتاری متفاوت نشان بده. اما تمرین باعث میشه که انسان در هر موقعیت تشخیص بده که انجام این قانون در این موقعیت درست هست یا نه؟