Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

کلمات جایگزین در صحبتهای مکتوب و شفاهی


ما وقتی که می‌خواهیم پیامی را از طریق حرف زدن به فردی دیگر منتقل کنیم، فرایندهای مختلفی در مغز ما اتفاق می‌افتد تا در نهایت آن سخن از طریق دهان ادا شود.

به نظرم یکی از دلایل تمایل انسان به استفاده از کلمات جایگزین، حذف برخی فرایندها و در نتیجه صرف انرژی کمتر برای انتقال یک پیام به مخاطب باشد.

به نظرم اگر این کار حساب شده و از روی آگاهی و به اندازه استفاده شود، به نوعی می‌تواند هم سرعت سخن گفتن ما را افزایش دهد و هم اینکه از خستگی ذهنی خودمان و مخاطبمان بکاهد.

اما اینکه بخواهیم به صورت افراطی از این روش استفاده کنیم – که در نهایت باعث سردرگمی مخاطب خواهد شد – یا اینکه بخواهیم به صورت افراطی از آن استفاده نکنیم – که باعث خستگی مخاطب خواهد شد – در هر دو صورت ارتباط مناسبی شکل نخواهد گرفت.

به نظرم یک حد بهینه برای استفاده از کلمات جایگزین وجود دارد که هر کس باید این حد بهینه را در صحبت‌هایش مورد توجه و استفاده قرار دهد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟