Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای در تحلیل تکنولوژی | تکنولوژی خنثی نیست


من فکر می کنم در دنیای تکنولژی بیشترین سوء گیری ها از آن تکنولژی دیجیتال و نرم افزار ها باشد. به لحاظ اینکه منطق و ریاضیات آنها در مبنای باینری می باشد و همه چیز را بر مبنای صفر و یک می بینند می توان گفت سوء گیری کاملی به این یا آن دارند و همه چی را سیاه و سفید می بینند مگر آنکه  برای آنها منطق فازی تعریف شود بلکه از حالت صفر و یکی به حالت فازی و طیفی تغییر سوءگیری دهند. البته اطلاعاتم در آی تی و کامپیوتر در حد کمی هست با پوزش از متخصصین این رشته.