Menu
نویسنده مطلب : بهروز حبیبی

مطلب مورد بحث:

جستجوی ماهی سالمون در اطرافمان


 کارمند بودن : در گذشته کارمند بودن حسن بزرگی بود ولی حالا نمیشه گفت نقطه قوت.

دستگاه های مرتبط با تکنولوژی داشتن در خانه : در گذشته داشتن یک پخش کننده صوتی و تصویری اهمیت داشت ولی الان همه (از قشر کم توان تا پولدار) تقریبا دارند.

احترام به ناآشناها و بزرگ ترها : افراد نا آشنا (که برخورد اول و دوم بود) و بزرگتر ها در گذشته بیشتر از امروز بین جوانان و سایر کوچکترها احترام داشتند ولی حالا کمرنگ شده.