Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


با سلام

مشکلات اقتصادی

ایراد در مدیریت کلان کشور

اول از همه من هم جزو این مردم هستم و تا اندازه ای به این موضوع شبیه مردم نگاه می کنم ولی به کمک درس های ارایه شده و تلاش به مجهز شدن به نگرش سیستمی و عقب راندان نگرش مکانیکی می توان به این مورد اشاره  کرد که افراد در زمان ایجاد مشکل نگاه انفرادی موضوع داشته و درصدد کسب سود حداکثری از شرایط هستند به عنوان مثال افرادی رو می دیدم که اسکناس دلار رو ندیده بودن ولی در تلاش برای خرید و فروش در فضای نابسامان ایجاد شده بودن.

دوم عدم انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی هر فرد و توجیه این موضوع با ایرادات موجود در مدیریت کلان کشور و نشانه رفتن ایرادات دیگران برای هر چه منزه تر جلوه کردن اشکالات خودمان.

سوم  غفلت از اینکه شاید ورود افراد کمتر شایسته به مدیریت کلان شاید برآیند دل مشغولی به  موارد ذکر شده بالا بوده است و به این ترتیب یک حلقه به ظاهر اصلاح ناپذیر تشکیل گردیده باشد.

برقرار باشید.