Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


یک مثال روز که برای این درس به نظرم رسید درباره تایید ترس از دست دادن.

داربی هشتاد و یکم در ماه آذر سال ۹۴ حاوی یک اتفاق جالب بود. استقلال با یک گل پیش افتاده بودو تا دقیقه نود نتیجه رو ثابت نگه داشته بود. ما طرفدار های استقلال تقریبا همه مطمئن بودیم که بازی رو بردیم اما اتفاقی که افتاد این بود که پرسپولیس در دقیقه ۹۴ به صورت کاملا اتفاقی دروازه استقلال رو باز کرد.

نتیجه مساوی شده بود اما  طرفدار ها پرسپولیس طوری خوشحالی میکردند که انگار بازی را برده اند و ما طوری ناراحت بودیم که انگار بازی را باخته ایم. حال این که روی کاغذ امتیاز ها تقسیم شده بود.در توییتر بحثی شکل گرفته بود مبنی بر این که شما پرسپولیسی ها که از مساوی با استقلال این قدر خوشحالید جایگاهتان مشخص است و…

در جواب پرسپولیسی ها میگفتند ما از نارحتی شما خوشحالیم و…

فکر میکنم اتفاقی که در واقع باعث شده بود بر خلاف نتیجه مساوی احساسات چندان مساوی نباشند، همین سنگین بودن از دست دادن نسبت به بدست اوردن بود. ما یک برد را از دست داده بودیم و پرسپولیسی ها از یک باخت فرار کرده بودند.

مشخص است چرا نباید خوشحال باشیم.