Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

روش های بخش بندی بازار: استفاده از پیش فرض ها / استفاده از داده ها


من مدیر فروش یه استارتاپ در حوزه نرم افزاری هستم و کار ما ارائه نرم افزار مدیریت فروش است. زمانی که میخواستم با بازارم آشنا بشم ،برای افزایش سرعت آشنایی هر دو روش را همزمان انجام دادم

اول اینکه یه سری پیش فرض داشتم و بازار را براساس صنفشون جدا کردیم.

دوم اینکه یه فرم درست کردم و حین معرفی محصول ، نظر مشتریان را در مورد محصول هم میپرسیدم

در واقع ما هم فروش داشتیم و هم محصولمون را قدم به قدم متناسب با نیاز بازار رشد دادیم

در حال حاضر بخش بندی بازار ما دیگه بر اساس صنف نیست بلکه براساس نوع فروش مجموعه هاست

داخل مجموعه

بیرون مجموعه