Menu
نویسنده مطلب : محمد رحمانی‌راد

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


منظور از کاربردی بودن یک کلاس آموزشی یا سمینار،ارائه مثال‌ها و راهکارایی است که در کتار مفاهیم تئوری و نظریه‌ها، برای دانشجو مشخص کند که اساسا چرا باید در این کلاس شرکت کند و راهکارهای ارائه شده، قبلا در کجا و کدام شرکت‌ها به‌کار برده شده و چقدر موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

همچنین از دید یک دانشجو زمانی یک مطلب کاربردی است که بتواند آن را با آموزه‌ها و تجربیات قبلی خود پیوند دهد و با ترکیب آن‌ها بتواند راه‌حلی برای مسئله‌ها و چالش‌های خود بیابد.