Menu
نویسنده مطلب : سید اکبر مصطفوی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


یکی از روش هایی که من برای فرار از تصمیم گیری بکار می برم، تلقین حالت ضعف به خودم و دیگران است تا آنها باور کنند که من در این مورد به قدری ضعیف هستم که فعلا امکان تصمیم گیری را ندارم. این تکنیک که از زمان مدرسه برای شانه خالی کردن از بار تمرینات و امتحانات در اکثر بچه ها رواج دارد در روحیه من ریشه دوانده است.

یکی از دلایل دیگر من برای تصمیم گیری این است که تا مدت های زیادی باور نداشتم که تصمیم نگرفتن خودش نوعی تصمیم است. این در واقع زمینه مکانیزم هایی مانند “نیاز به اطلاعات بیشتر دارم” یا بحث اعتیاد به اهمال کاری است.