Menu
نویسنده مطلب : اصلان حقیقی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


با توجه به این که محصول ما بسته بندی آبزیان است.

مردم ما هنوز دلیلی برای خرید ماهی و دیگر محصولات ندارند و بیشتر از محصولاتی جایگزین مثل مرغ و گوشت استفاده می کنند. ابتدا ما باید ضرور مصرف را در ایران آموزش دهیم. ایران حدود یک دهم مردم ژاپن مصرف ماهی دارد. 

از طرفی ما بازار با توجه به قیمت ماهی به گروه های مخلتفی تقسیم بندی می کنیم. افرادی هستند که صرفا ماهی دریا مصرف می کنند، بعضی از مردم هستند که راحتی در مصرف برای آن ها بسیار اهمیت دارد. برای همین موضوع و مصرف مردم ایران ما ماهی ها و آبریانی را در نظر داریم که کم تیغ و گوشتی باشد