Menu
نویسنده مطلب : جواد رکنی

مطلب مورد بحث:

انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)


تصمیم استراتژیک:  مهاجرت به کشور دیگر برای زندگی (با توجه به درس ویژگی های تصمیم استراتژیک بنظرم این تصمیم در دسته استراتژیک قرار داد)

گلوگاه: توانایی تطبیق پیدا کردن با محیط  جدید زندگی و شرایط کاری جدید را نداشته باشم یا تفاوت فرهنگی یا دوری از خانواده و دوستان باعث افسردگی شود.
 

عوارض جانبی: افسردگی ناشی از شرایط مبهم یا ناشناخته جدید، سخت بودن تحمل دوری از خانواده و شبکه ارتباطی ، مشکلات مالی احتمالی، حس تنهایی.

 

کابوس:  به هر دلیل در مجموع از تصمیم مهاجرت پشیمان شوم و ادامه زندگی در کشور جدید را برنتابم و تصمیم به بازگشت بگیرم. این تصمیم بنظرم اگر هر مقدار دیرتر نیز گرفته شود هزینه بیشتری را هم به همراه دارد مانند از دست دادن شغل و بسیاری از ارتباطات در کشور مادری.