Menu
نویسنده مطلب : فرید آقاجانی

مطلب مورد بحث:

دوچرخه خانوادگی (گفتگو درباره کارتون)


شماره ۴(پدر، مادر، فرزند و طلاق):

شما از هم جدا می شوید، شاید شما راحت شوید، شاید خلاص شوید!

ولی تا زمان وداع با این دار فانی، روح فرزند را بی رحمانه دو قسمت کرده و هر کدام یکی را با خود برده اید.

فرزندی که اوج نوزادی و کودکی را با اشک های مادر و فریادهای پدر سپری کرد.

چشمانی حیرت زده که آیا این دو با هم آشتی می کنند؟

و پس از طلاق

فرزندی که دوران قبل از بلوغ خود را با این سوال که چرا اطرافیان محبت مصنوعی و  افراطی می کنند می گذراند.

بحران بلوغ را با بهانه گیری در مورد پدرم کیست و کجاست یا بالعکس.

و بعد از بلوغ را با پناه بردن به انواع مکتب ها، آیین ها و دیدگاه های این و آن به جهان هستی برای پیدا کردن خانه ای امن یا گمشده خویش.

و دست آخر، خودش به تنهایی جایی امن در شهری دور، دور از خانواده، دور از مردم، دور از پرسش های تکراری جامعه، پیدا می کند و زندگی را دیر، خیلی دیر از سر می گیرد.

و شاید هم مهاجرت به سرزمینی دیگر با شغلی بسیار ساده برای فرار از در و دیوارهای دیاری که پیوسته به یادش می آورد، محرومیت از آغوش گرم مادر و محکم چنگ زدن به لباس او و بهانه گرفتن برای نوازش و قصه گفتن، در کنار پدری که وقتی از در وارد می شود، در دستانش اسباب بازی یا خوراکی باشد، محرومیت از شانه های پدری که او را بلند کند و احساس کند بلندترین نقطه زمین روی دوش پدر است.

ای کاش تصویر چهارم تبدیل شود به فرزندی که با یک دست مادر و با یک دست پدر را گرفته است، همان تصویری که در کودکی بر در و دیوارهای مراکز بهداشت می دیدیم و دنیا برامون زیبا جلوه می کرد و در دل می گفتیم خدا رو شکر که طلاقی نیست.