Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امیری

مطلب مورد بحث:

مجموعه کاریکاتور در مورد فیس بوک (پاول کوژینسکی)


یه کاریکاتور دیگه هم از پاول دیدم که کاریکاتور جالبی بنظر میرسید.
مجموعه کاریکاتور در مورد فیس بوک (پاول کوژینسکی)

نمیدونم “حضرت سعدی” اگر در این دوره با ما زندگی میکرد در مورد “دنیا گرایی” ما چه شعری می سرود! ولی احتمالا (به شوخی) در مورد این کاریکاتور، به جای «خاک گور» میگفت:

گفت چشم تنگ دنیا دوست را   یا قناعت پر کند یا «فیسبوک»