Menu
نویسنده مطلب : کیوان کاوه

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


من برای مثال خود از گروه ارکستر کمک می گیرم. گروه ارکستر از این لحاظ که از اعضای مختلفی تشکیل شده که در سطوح مختلف با هم تعامل دارند و نهایتاً در راستای یک هدف تلاش می کنند می تواند به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شده و بی شباهت به سازمان نیست.
عضو کلیدی: از آنجاییکه همه نوازندگان و رهبر ارکستر در یک راستا و با یک هدف همسو در تلاش هستند در این بین شاید نتئان هیچ کدام را کلیدی دانست. در واقع برای انتخاب باید به ماهیت ارکستر توجه کرد که چنانچه این ارکستر ملقب به سبک موسیقی یا ساز مشخصی باشد با توجه به محوریت آن ساز و سبک نوازندگان مربوطه به عنوان عضو کلیدی مطرح کی شوند.
عضو اهرمی: در ارکستر فرضی ما اعضای اهرمی آن دسته از نوازندگانی هستند که در قسمت هایی از قطعات نقش گرفته و تغییر عمده ای را برای زیبایی و صلابت قطعات به وجود می آورند.
عضو مرزی: از آنجایی که در یک ارکستر رهبر و (خواننده در صورت وجود) از همه شناخته شده تر است و بیش از دیگران با مخاطب در ارتباط قرار می گیرد به عنوان عضو مرزی مطرح می شوند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟