Menu
نویسنده مطلب : میلاد طهماسبی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


تمرین: فرآیند تولید محتوا در اینستاگرام در بخش استوری

 شاخص‌ها: ۱.نسبت تعداد بازدیدهای استوری به کاربران  فعال ۲.نسبت ریپلای‌ها به هر استوری به تعداد بازدید کنندگان آن ۳.نسبت بازدید کنندگان آخرین استوری به اولین استوری منتشر شده در یک روز

ابزارهای اندازه‌گیری: استفاده از بخش آمار اینستاگرام و محاسبه نسبت‌ها به صورت دستی

بررسی شاخص نسبت بازدید آخرین استوری به اولین استوری: در صورتی که این نسبت کم باشد(هرچقدر از ۱ یا ۱۰۰ درصد فاصله داشته باشد) نشان دهنده جذاب نبودن استوری‌های منتشر شده(معمولا رشته استوری‌ها) میباشد

برای بهبود این شاخص میتوان با توجه به نوع صفحه‌ی اینستاگرامی روش‌های مختلفی استفاده کرد مثل طراحی بصری جذاب‌تر و داستان سرایی

تشخیص منطقی بودن هدفگذاری: اینستاگرام آو وبسایت‌های دیگر مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام هر چند وقت یکسری آمار منتشر میکنند که میتوان با بررسی آنها میزان منطقی بودن هدفگذاری را بررسی کرد

همچنین بر اساس تجربه‌ نیز میتوان هدفگذاری را بررسی کرد به عنوان مثال برای یک صفحه‌ی کسب‌و کار بر اساس تجربه شاید عدد پنجاه درصد معقول باشد