Menu
نویسنده مطلب : قدیر شکراله زاده

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


غم،اندوه ،غصه و حزن کلماتی  نزدیک بهم هستند

غم به معنای پوشاندن است و به ابری که خورشید را در آسمان می پوشاند و مانع دیدن آن می شود “غمام”  گویند و چون روی شادی، سرور و نشاط را می پوشاند غم نامیده می شود

غصه به هر چیزی که در گلو می ماند مثل استخوان و غذای سخت و ناگوار. به غم و اندوه از آن جهت غصه می گویند که راه گلو را می گیرد.

حزن به معنای اندوه و غصه است و در اصل، حزن به زمین سخت می گویند چون اندوه نوعی گرفتگی و خشن شدن قلب است به آن حزن گفته می شود.

ناراحتی و اندوه که اثر بر گلو ظاهر شود غصه و آنکه اثرش بر دل و درون آشکار گردد غم و اگر شادی و سرور قلبی انسان را سلب کند حزن نام دارد.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟