Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


دادن زمین ارزان قیمت به پیمانکاران دولتی و غیر دولتی جهت کنترل قیمت مسکن  و پایین آوردن قیمت مسکن در پایتخت در کوتاه مدت شاید قیمت راپایین بیاورد ولی با ساخته شدن زیرساخت های لازمه دوباره قیمت آن زمین ها هم افزوده شده و برای مسکن اولی ها غیر قابل خرید میشوند.

از طرفی وقتی محدودیتی که تعیین کند شخصی که مسکن اولی است باید در استان خودش خانه بخرد نهایتا به این منجر میشود که افراد از شهر های دیگر به تهران مهاجرت کنند و با گرفتن کمک از خانواده یا حتی فروش بخشی از دارایی خانوادگیشان ساکن تهران شوند این ماجرا در طولانی مدت به دلیل اختلاف طبقاتی و فرهنگی مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد. که نمونه آن را در اعتراضاتی که در آبان ماه دیده شد دیدیم. تنش های در حومه شهر و  همین قبیل مکان ها بود که خیلی بالا گرفت.

از طرفی وقتی شما فرصت محدودی را ارائه میکنید هر کس که زودتر بتواند آن را میگیرد و در نتیجه باز هم مشکل مسکن جوانان تهرانی حل نمیگردد.