Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


قیمت گذاری دستوری در بخش درمان، نمونه متداولی در کشور ماست:

دولت (وزارت بهداشت)، سالیانه تعرفه ویزیت پزشکان را مشخص می‌کند. چون این مبلغ از نظر یک پزشک زبده و با تجربه، ناچیز است، وی تعرفه پایین را با تعداد بالای بیمار جبران می‌کنند و به جای ویزیت کردن مثلاً ۲ بیمار، ۱۰ بیمار را در هر ساعت ویزیت می‌کند.

بی دقتی پزشک، منجر به عدم تشخیص و درمان شده و بیمار ناچار است به چندین پزشک مراجعه کند تا بیماریش درمان شود.

به این ترتیب، هرچند هدف، کاهش فشار هزینه بر مردم و بیمه‌هاست اما در عمل با مراجعه هر بیمار به چندین پزشک، این هزینه‌ها بیشتر، کیفیت خدمات و رضایت بیمار کمتر و رضایت پزشکان نیز کمتر می‌شود.