Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

افکار منفی | ذهن ما چگونه واقعیت را تحریف می‌کند؟


حالا بعد از مدتها تمرین و مراقبت در سرم صدایی می شنوم که می گوید:

مورچه خوار: کسی این اطراف نیست؟

سکوت…

مورچه خوار: هیچ مورچه ای این دور و بر نیست؟

سکوت…

مورچه خوار برای آخرین بار نگاهی به گوشه و کنارها می اندازد، بعد خرطوم بلندش را می آوردم نزدیک گوشم و می گوید: همه چی حله رفیق :)