Menu
نویسنده مطلب : Majidshah

مطلب مورد بحث:

همرنگ جماعت شدن | انواع همرنگی | آزمایش اش


هرچیزی  بهایی دارد. به عبارتی به نظرم باید چیزی را از دست بدهیم تا چیزی را بدست آوریم. در این بین گاهی شاید واقعا به ایده آل نبودن جمع معتقد باشیم اما در قیاس با هزینه ارزش آن را ندارد که بخواهیم رسوایی آن را به جان خرید.

برای مثال وقتی جامعه اعتقاد دارد برند الف در حوزه مواد غذایی از برند ب مرغوب تر است، حال آنکه شما اطمینان دارید هردو از کیفیت قابل قبول و یکسانی برخوردار هستند. طبیعتا وقتی میفهمید برای پذیرایی استفاده کنید محصول الف را انتخاب می‌کنید که مورد پسند همه است-با فرض یکسان بودن قیمت‌ها-

در مواردی نیز هست که شما به عنوان قشر فرهیخته میدانید که جامعه به سمتی حرکت می‌کند که بله شکل جدی خلاف مصلحت خویش است، در همان مثال بالا وقتی شما مطمئن هستید که برند الف از مواردی در تهیه محصولات استفاده میکنند که به شدت سرطانزا هست، پس به قیمت رسوا شدن هم که شده در برابر استفاده از آن محصولات را  منع و تا آنجا که امکان دارد این مورد را به گوش همگان برسانید!