Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

نشانه های هوش هیجانی بالا چیست؟ (مولفه های هوش هیجانی)


فکر میکنم در خواندن انسانها از همه ابعاد دیگر قویتر هستم. معمولا دقایق اولیه‌ای که با فرد برخورد میکنم، احساساتش را (در اغلب مواقع به درستی) تشخیص میدهم.

در مورد درک هیجان‌ها هم به نظرم مشکل چندانی ندارم، و به صورت غریزی میتوانم احساسات و هیجانات مختلف را درک کنم.

نمایش و ابراز هیجان‌ها، برایم کار نسبتا سختی‌ست. برای برخی هیجانات که ابراز نکردنشان باعث ناراحتی و دلخوری عزیزانم میشود در حال تمرین هستم.

مدیریت هیجان‌ها، نقطه ضعف اصلی من در رابطه با هوش هیجانی ست؛ و در اصل برای آموختن بیشتر در این زمینه، درسهای هوش هیجانی متمم را انتخاب کرده‌ام.