Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

ایمیل مارکتینگ چیست؟ تکنیک های بازاریابی ایمیلی کدامند؟


در پاسخ به تمرین اول باید بگویم که : دو هفته پیش بود و این ایمیل نه از منبع ناشناس که از طرف دوست عزیزی بود که توصیه کرده بود از سایت داروکده بازدید نمایم که این کار را انجام دادم و پس از یک هفته از این طریق خرید نیز نمودم.

تمرین دوم : خبرنامه هایی که در سالهای اخیر در آن عضو شده ام فقط دو مورد خبرنامه ایده متمم و خبرنامه سایت محمدرضا شعبانعلی می باشد و کلا ترجیحم آن است که در هیچ خبرنامه دیگری عضو نگردم .

تمرین سوم: آینده درخشانی برای ایمیل مارکتینگ در پس زمینه ذهنم شکل نمی گیرد چرا که بر این باورم که در حال حاضر هم در درجات پایینی از نقطه نظر ارزش گذاری قرار دارد، گذشت زمان از یک سو و گسترش خیره کننده ابزارها و اپلیکیشن های اطلاع رسانی از سوی دیگر به نظر من جای چندانی را برای ایمیل مارکتینگ باقی نخواهد گذاشت .
واینکه تا چند سال دیگر می توان به آن به عنوان یک ابزار جدی نگاه کرد؟  باید ابتدا این موضوع را واکاوی نماییم که خود ایمیل در سالهای آتی به چه شکل و شمایلی درخواهد آمد ؟  آیا در سالهای پیش رو و در صورت تغییر مفهوم استفاده و کاربرد ایمیل میتوان از آن به عنوان این ابزار استفاده کرد یا خیر؟  لیکن تا زمانی که ایمیل با این تعریف امروزی مورد کاربرد ما می باشد ، ایمیل مارکتینگ هم وجود خواهد داشت .